Librus.pl - Systemy informatyczne dla edukacji - librus.pl

  • URL: librus.pl

  • Kategoria Kariera i edukacja
  • Systemy informatyczne dla oświaty. Oprogramowanie wspierające informatyzację procesów edukacyjnych. Platforma IPE, e-Dziennik, e-Nauczanie, e-Świadectwa,

Komentarze i recenzje librus.pl